Categorie archief Nieuws

doorMartin van der Laan

Implantaatbehandelingen mogen gewoon worden uitgevoerd

In een aantal media verscheen vandaag het bericht dat door de World Health Organisation (WHO) geadviseerd zou worden om niet-essentiële tandartsbezoeken uit te stellen.

De WHO stelt in een internationale berichtgeving  dat ze de kans op COVID-19 besmettingen in een tandartspraktijk groot zou achten. De WHO roept op om niet-essentiële zorg af te schalen totdat er een Corona leidraad is ontwikkeld. De media gaat er helaas aan voorbij dat dit in Nederland al het geval is.

In Nederland heeft de “Commissie Leidraad Corona” samen met het RIVM een leidraad opgesteld om op een verantwoorde manier reguliere mondzorg aan te kunnen bieden. Onze praktijk werkt reeds sinds 28 april volgens deze Corona leidraad.

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt, dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

  • Heeft u nu corona?
  • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
  • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

Als tandartsen zijn wij altijd al gewend geweest om te werken volgens strenge hygiëne eisen. Gebruik van handschoenen, mondkapjes, beschermbril en desinfectie van werkterreinen met alcohol behoorde altijd al tot onze dagelijkse manier van werken. Toch zijn er enkele wijzigingen om verspreiding van Corona tegen te gaan.

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij binnenkomst van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.

In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

doorMartin van der Laan

Polarisatiefilter voor nóg betere kleuren van de kronen

In het esthetisch gebied is de juiste kleur van een kroon erg belangrijk voor een mooi eindresultaat. Meestal bepaalt een tandarts of tandtechnicus, op het oog, welke kleur het best past bij de buurtanden.

Onze tandtechnicus, Hanno Egberts, maakt foto’s om de kleur vast te leggen.

Sinds kort maakt hij hierbij gebruik van een polarisatiefilter op de camera.

Met behulp van dit filter kunnen de verschillende kleur- en grijstinten beter vastgelegd worden en zijn er minder reflecties.

Vervolgens kan onze tandtechnicus een ‘recept’ bestellen waarmee hij, voorspelbaar, de meest optimale kleur van een kroon kan vervaardigen.

Zo is de kroon niet van echt te onderscheiden!

doorMartin van der Laan

Geen contracten met verzekeraars afgesloten

In 2019 hebben wij er bewust voor gekozen geen contracten af te sluiten met de verschillende verzekeraars, omdat wij ons niet konden vinden in het zorginkoopproces van de meeste verzekeraars.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft VGZ, CZ en DSW een waarschuwing gegeven, omdat zij onvoldoende transparant zijn geweest naar zorgaanbieders tijdens het inkoopproces.

Lees het artikel “Waarschuwingen voor zorgverzekeraars vanwege onvoldoende transparant zorginkoopproces” op de site van de NZa.