Implantaten

Wat is een implantaat?

Een implantaat is een kunstwortel en lijkt op een holle schroef. Wanneer een eigen tand of kies verloren gaat kan een implantaat een goede oplossing zijn. Een implantaat vervangt de wortel van uw tand of kies. Op een implantaat kan een kroon of brug geschroefd worden, of er kan een klik-prothese op worden vervaardigd.

Na plaatsing van een implantaat vergroeit uw kaak met het implantaat. Dit vastgroeien van een implantaat is in 1952 bij toeval ontdekt door Prof. Dr. Branemark.

De eerste orale implantaten werden in de jaren ’80 geplaatst. Er is wereldwijd veel onderzoek gedaan naar implantaten. Implantologie heeft zich bewezen als een goede en duurzame oplossing voor het ontbreken van één of meer tanden of kiezen.

Een implantaat wordt vervaardigd uit titanium of uit Zirconium. De meeste implantologen kiezen voor een implantaat van titanium. Dit is een lichaamsvriendelijk materiaal dat in de hele medische wereld veelvuldig toegepast wordt, zoals bijvoorbeeld in kunstgewrichten.

Waarom een implantaat?

Een implantaat is een bewezen manier om een ontbrekende tand of kies te vervangen. Nadat de kroon op het implantaat geplaatst is voelt voor veel mensen de tand of kies net als alle andere gebits elementen. Vaak horen wij dat een implantaat weer voelt als een eigen kies: “alsof er niets gebeurd is”.

Als een tand of kies ontbreekt bestaan er meerdere opties ter vervanging van de ontbrekende tand of kies. Hieronder leest u kort de voor- en nadelen van de verschillende opties;

 1. Partieel kunststof plaatje/ frame – Dit is een uitneembare voorziening die u ’s nachts het beste uit de mond kunt nemen. Een plaatje is een echt ‘hulpmiddel’. Veel mensen hebben moeite om aan een plaatje te wennen. Dit komt doordat uw smaak iets zal veranderen en er komt vaak eten onder het plaatje te zitten.
  Verder hebben veel mensen het gevoel dat de spraak verandert en kunt u pijnlijke plekken op uw tandvlees krijgen.
  Een groot voordeel is dat een plaatje vrij goedkoop is en dat u met behulp van een plaatje makkelijk meerdere tanden en kiezen ‘terug’ kunt krijgen.
 2. Brug op natuurlijke elementen – Hiervoor zullen uw tanden of kiezen, naast de ontbrekende tand, door uw tandarts kleiner gemaakt moeten worden (beslijpen van uw tand).
  Na het kleiner maken van uw tand kan er een kroon over de tand gezet worden. Als er nog geen grote vullingen in de buurtanden aanwezig zijn wordt hierdoor onnodig schade aangebracht aan uw tanden.
  Als bij de buurtanden nog geen wortelkanaalbehandeling uitgevoerd is bestaat de kans dat de tandzenuw te veel geïrriteerd wordt. U kunt dan last krijgen van uw tand of kies, met een wortelkanaalbehandeling tot gevolg.
 3. Implantaat – Hierbij wordt gekozen voor een solitaire oplossing en wordt er geen schade aangebracht aan de buurtanden. Implantaten hebben dezelfde functie als een natuurlijke wortel.
  Een kroon of brug op implantaten ziet er vaak mooi uit en lijkt op uw eigen tanden. Het plaatsen van een implantaat gaat middels een chirurgische behandeling.

Hoe gaat het implanteren in zijn werk?

Voordat daadwerkelijk een implantaat geplaatst kan worden, zal tandarts-implantoloog Van der Laan eerst de situatie in uw mond onderzoeken om te beoordelen welke behandeling het best bij u past. Na dit onderzoek zal hij een behandelplan en een begroting opstellen, zodat u vooraf weet wat u kunt verwachten.

Het vooronderzoek

Voor het slagen van de behandeling is het van belang dat er gegevens over uw gezondheid bekend zijn. Denk hierbij aan het gebruik van medicijnen, ziektes en eventuele allergieën.

De tandarts bekijkt de situatie in de mond en aanvullend wordt er een röntgenfoto gemaakt van uw kaak. Verder worden uw wensen en verwachtingen besproken. Tandarts Van der Laan geeft graag uitleg over de mogelijkheden en het verloop van de behandeling.

Als u aangeeft de behandeling bij ons te willen laten uitvoeren krijgt u een brief met informatie en recepten thuis gestuurd. Afhankelijk van de behandeling en uw gezondheid ontvangt u een recept voor een mondspoelmiddel en preventief een antibiotica profylaxe. Als pijnstiller werkt paracetamol vaak voldoende.

Plaatsing van een implantaat

Het plaatsen van een implantaat duurt ongeveer 30 minuten. Voor de gehele behandeling wordt meestal 1 uur uitgetrokken.

Na het afronden van het vooronderzoek zal de daadwerkelijke implantaat behandeling uitgevoerd worden. Indien nodig wordt er een 3D röntgenfoto gemaakt voor een boormal die precies op uw tanden en kiezen past. Hiermee wordt de plaats bepaald waar het implantaat zal komen.

Aan het begin van de behandeling zal een plaatselijke verdoving gegeven worden. Vervolgens krijgt u een steriele doek over uw borst heen gelegd. Uw mond, neus en ogen zullen dus vrijgehouden worden. Ondertussen bereiden de behandelaar en assistentes zich voor op de behandeling.

Tijdens de behandeling bent u goed verdoofd, u mag dus geen pijn voelen. U bent niet onder een volledige narcose. Hierdoor kunt u tijdens de behandeling gewoon met ons praten. Tandarts Van der Laan zal aan het begin testen of de verdoving goed werkt. Mocht u tijdens de behandeling toch pijn gaan voelen kunt u dit uiteraard aangeven.

Als u aangeeft dat de verdoving goed werkt, wordt er een klein sneetje in het tandvlees gemaakt en wordt het tandvlees opzij geschoven. Met behulp van kleine boortjes, wordt de juiste breedte en diepte bepaald. De afmetingen van het boorgat zijn afhankelijk van de maat van het implantaat. Deze varieert tussen de 6 tot 16 mm lengte en 3 tot 5 mm breedte. Na het boren van het gaatje wordt het implantaat geplaatst. Als het implantaat geplaatst is, wordt vervolgens een afdekschroefje op het implantaat geschroefd.

Tijdens de behandeling kan, ondanks zorgvuldig onderzoek, blijken dat uw kaak onvoldoende breedte heeft. In dat geval moet de tandarts bot bijplaatsen. Meestal is dit vooraf al met u besproken. Deze ´botopbouw´ heeft als doel de kaak ter plaatse van het implantaat te verbreden en/of te verhogen. Het verhogen van de kaak ter plaatse van de kiezen in de bovenkaak wordt een ‘sinuslift’ genoemd. Bij het uitvoeren van een sinuslift wordt ter plaatse van de neusholte (sinus) ruimte gecreëerd waar kaakbot in kan groeien. Meestal wordt de botopbouw of sinuslift uitgevoerd met eigen bot of kunstbot en afgedekt met een membraan/lakentje. Tenslotte wordt het tandvlees gehecht.

Na twee weken zal er een controle plaatsvinden en worden de hechtingen verwijderd.

Bekijk onderstaande film van het plaatsen van een implantaat in onze praktijk.

Rustperiode

Na het inbrengen van de implantaten volgt een rustperiode. De duur van de rustperiode is ongeveer 6 tot 12 weken, afhankelijk van locatie en botdichtheid.
Deze rustperiode is ervoor bedoeld het bot de gelegenheid te geven aan de implantaten vast te groeien. Tijdens de rustperiode is het belangrijk dat de plek waar het implantaat zit, goed wordt schoon gehouden.

Mocht er een botopbouw of sinuslift uitgevoerd zijn, zal de rustperiode langer zijn. Meestal duurt de rustperiode dan 4-6 maanden. Tandarts Van der Laan besteedt veel zorg aan het opstellen van het behandelplan. Meestal kan daarom vooraf aan de behandeling al verteld worden, hoelang de rustperiode waarschijnlijk zal gaan worden.

Plaatsing van de kroon op het implantaat

Na de rustperiode kan de kroon geplaatst worden. Hiervoor maakt U eerst een afspraak om de kroon ‘op te meten’ bij de tandarts en voor het bepalen van de kleur bij onze tandtechnicus.

Het inmeten van de kroon gebeurt met een digitale 3D-scanner, die het werk van de vroegere afdrukken vervangt. Er wordt een scan gemaakt van de locatie van het implantaat, de tegenoverliggende kaak en een scan op het moment van dichtbijten.

3D Mondscanner

Na de scan wordt er door de tandtechnicus een aantal foto’s gemaakt om de kleur te kunnen bepalen voor de kroon. Twee weken later is de kroon klaar en kan de kroon definitief geplaatst worden.

Uw kroon wordt met een schroefje vastgezet in het implantaat. Hierna voelt de kroon op het implantaat vrijwel gelijk aan als een eigen tand of kies.

Onderstaande video laat zien hoe uiteindelijk de kroon wordt ontworpen, gefabriceerd en op het implantaat geplaatst.

Behoud van uw implantaten

Een goede mondhygiëne is van groot belang voor het behoud van de implantaten. De belangrijkste plaatsen om schoon te maken zijn de overgangen van het implantaat naar het tandvlees. Hiervoor adviseert tandarts Van der Laan gebruikt te maken van een elektrische tandenborstel, ragertjes en eventueel flossdraad. Indien U deze gebieden zorgvuldig schoonhoudt, blijft het tandvlees gezond en sterk en zal een implantaat een zeer lange tijd meegaan.

Ongeveer 2 maanden na plaatsing van de kroon op het implantaat zien wij u graag terug voor een nacontrole. Tijdens dit bezoek zullen de ruimtes tussen het tandvlees en uw implantaat opgemeten worden en in uw behandeldossier worden opgenomen. Op deze manier kunnen we op een later moment controleren of er sprake is van een stabiele gezonde situatie rond het implantaat.

Wij werken graag samen met uw eigen tandarts om een zo optimaal mogelijke mondhygiëne te behouden. Hiervoor is het verstandig dat u regelmatig bij uw eigen tandarts voor controle komt. Uw tandarts zal u wellicht adviseren, om uw tanden te laten reinigen door een preventie assistente of mondhygiëniste.

Welke klachten kunnen optreden na het implanteren?

De meeste mensen vinden de klachten vaak meevallen en vergelijken het plaatsen van een implantaat met het trekken van een tand of kies. Als een aanvullende kaakbot verhoging of verbreding uitgevoerd moet worden, kunt u iets meer last hebben. Het is belangrijk na de behandeling goed te koelen. U kunt dan de zwelling en blauwe plek zoveel mogelijk voorkomen.

Tandarts Van der Laan adviseert U gebruik te maken van een cold-pack, wikkelt u hier een doek omheen, zodat u deze niet rechtstreeks op uw huid gebruikt. Houd deze ca. 10 min. tegen de wang en leg het daarna 10 min. in de vriezer. Doet u dat gedurende ongeveer twee uur.

Hieronder kunt u lezen welke klachten u eventueel kunt verwachten:

Pijn

Als de verdoving na 1 tot 3 uur uitgewerkt raakt, is het normaal dat u pijn krijgt. Deze pijn kunt u tegengaan door, bij thuiskomst, direct een pijnstiller in te nemen. Meestal is paracetamol voldoende. Mochten wij verwachten dat u een sterkere pijnstiller nodig heeft, zullen wij dit vooraf aan de behandeling met u bespreken.

Nabloeding

Een nabloeding komt bijna niet voor. Bij een nabloeding blijft de wond bloeden en vormen er losse stolsels in uw mond. Stopt de bloeding niet vanzelf breng dan een verbandgaasje aan op de wond. Vervolgens dient u hier een half uur stevig op te bijten. Mocht u het niet vertrouwen of heeft u vragen dan kunt u altijd bellen.

Ontstekingen

Neemt de pijn na ongeveer een week niet af, óf duidelijk toe, óf krijgt u een vieze smaak in de mond, dan kan er sprake zijn van een ontsteking van de wond. Het is verstandig om in zo’n geval contact met ons op te nemen.

Zwelling

Ter vermindering/voorkoming van de zwelling kunt u het beste bij thuiskomst gedurende de eerste twee uur een cold-pack tegen uw wang te houden. Er is kans op een blauwe plek op uw huid rond het operatiegebied.

Roken

Het liefst (de 1e maand) niet. Roken kan de genezing sterk belemmeren, en mogelijk kan het een ontsteking veroorzaken. In het ergste geval kan het implantaat los raken.

Eten

Eet het liefst zo zacht mogelijk voedsel, u merkt zelf wat u wel en niet kunt eten. Ontlast het implantaat zoveel mogelijk. Eet de eerste week geen scherp voedsel, zoals chips of stokbrood, zodat u de wond niet open kan bijten.

Poetsen

De eerste 5 dagen na de plaatsing van het implantaat, kunt u het implantaat en de hechtingen beter nog niet poetsen. U krijgt daarom een recept mee van een speciaal spoelmiddel ter ondersteuning van de gebitsreiniging. De eerste 24 uur na de behandeling mag u de mond nog niet spoelen. Vanaf de tweede dag moet u de mond zoveel mogelijk reinigen door na iedere hoofd-maaltijd te spoelen met dit mondspoelmiddel.

Beweging

De eerste week na de behandeling is het verstandig om extra lichamelijke inspanning, zoals hardlopen, fitness e.d. te mijden.

Als u ervoor kiest om een behandeling bij ons in de praktijk uit te laten voeren, krijgt u een telefoonnummer waarop tandarts Van der Laan 24 uur per dag bereikbaar is. Op deze manier kunnen wij u de best mogelijke nazorg bieden.

Wanneer moet ik contact opnemen met de praktijk?

Heeft u koorts, slikklachten, voelt u zich onzeker over de genezing of werken de pijnstillers onvoldoende? Bel dan naar onze praktijk voor overleg.